Η.Г. КОВАЛЕВА ЛЕЧЕНИЕ РАСТЕНИЯМИ Очерки по фитотерапии
 
На главную
 
 
 
 
Η.Г. КОВАЛЕВА
ЛЕЧЕНИЕ РАСТЕНИЯМИ
Очерки по фитотерапии
стр. 347

Чаплыгин Б. К. Химия и жизнь, 1968, 1.

Шангелия М. С. История медицины Грузии. М., 1967.

Шасс Е. Ю. Сов. мед., 1941, 4—5.

Шасс Е. Ю. Врач, дело, 1948, 5.

Шасс Е. Ю. Фитотерапия. М., 1952.

Шасс.Е. Ю., Варлаков М. Н. Фармация, 1941, 8.

Шиманская В. С. Лекарственные растения народной медицины Северо-западных областей Украины СССР. Автореф. дисс. канд. Львов, 1966.

Шовен Р. От пчелы до гориллы. Пер. с франц. М., 1965.

Шретер А. И., Крылова И. Л. Природа, 1968, 5.

Штейнберг А. Гигиена пищевого рациона. М., 1965.

Шупинская М. Д., Карпович В. Н. Фармакогнозия. Л., 1963.

Энгельс Ф. Диалектика природы. М., 1955.

Эфендиев И. К. История медицины в Азербайджане. Баку, 1964.

б) ИНОСТРАННАЯ

Австрия

Neuthaler Н. Das Krauterbuch. Wien, 1964.

Бо 1гари ч

4рна\’дов Г. Лекарствена терапия. София, 1959.

Иорданов Д., Николов П., Бойчинов А. Фитотерапия (лекарственными травами ). Медицин.i и физкультура. София, 1968.

Станков В.. И.шева С. Егерично маслени и медицински култури. София, 1961.

Сточное Н. Ръководство за билкосбиране. София, 1960.

ГДР

Нет г Н. Tierarztliche. Drogenkunde. Leipzig, 1959.

4uster F., Schafer J. Arzneipflanzen. Leipzig, 1957.

Dor/ler F., Roselt G. Unsere heilpflanzen. Berlin, 1964.

Heeger E. F. Handbuch des arznei und gewurzpflanzen baues. Berlin, 1956.

Koch /■'. Taschenbuch der neimischen sommer blumen. Leipzig, 1953.

Koch F. Taschenbuch der neimischen blumen. Jena, 1953.

Koch F. Taschenbuch der neimischen frahjahis blumen. Berlin, 1964.

Willkoms M. Bilder atlas des pflanzenrechs. Munchen, 1927.

Hoppe H. A. Drogenkunde. Hamburg, 1958.

Индия

Chopra R. N., Nayar S. L., Chopra J. Glossary of indian medicinal plants. New Delhi, 1956. Италия

Ceruti A. Plante medicinali alimentari. Torino, 1957.

Польши

Kyinicka B., Dziak A. Ziola lecznicze. Warszawa, 1967.

Kwasniewscka J., Skulimowski J., Tomitowisz H. Porandnik sbieracza ziol. Warszawa, 1956. Schwarz Z., Szober J. Rosliny towarryszace czlowickowi. Warszawa, 1960.

Tvszynska D. Sadzonki i rozsada roslin zielorskich. Warszawa, 1967.

Франция

Trouard Rioll Y. Les plantes medicinales. Paris, 1964.

ФРГ

Hassler F. A. Heilpflanzen erkannt und angewandt. Berlin, 1957.

Чсхосювакия

Blazek Z., Kucera М., Hubik J. Lecive rostliny. Praha, 1956.

Klan Z. Drogy vsech lekopisu v prehledu. Praha, 1948.

Pilat A. Atlas rostlin. Praha, 1964.

Thyrzova L. s kolektivom. Maly atlas liecivych rastein. Obzor, 1965.

Новости

Во время ЧМ в Нижнем фанаты жаловались на транспорт и сферу торговли
Самое большое количество жалоб поступало на работу транспорта и сферу торговли.
В Забайкалье ввели режим обеззараживания воды на водозаборах
Режим обеззараживания введен на водозаборах Читы, Сретенска, Шилки и Кокуя Забайкальского края в связи с попаданием в зону затопления, сообщает пресс-служба губернатора.
В аэропорту Салехарда у пассажиров перед вылетом проверят здоровье
С 19 июля стартует профилактическая акция «Проверь свое здоровье перед отпуском!».
В Тюменской области 15 человек заболели энтеровирусной инфекцией
В Тюменской области за прошедшие полгода 15 человек заболели энтеровирусной инфекцией.
 
 
 
Публикации сайта «Мир Ароматов» разрешены для некоммерческого использования без ограничений, если иное не оговорено отдельно.
Указывать сайт «Мир Ароматов» как источник предоставленных материалов и размещать ссылку на него обязательно.